Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-43-17 wykonanie analizy elementarnej

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy elementarnej

 

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: d.wieczorek@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) z dopiskiem Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej – POLTAI do dnia 30.06.2017 r. do godz. 11:00.