Zapytania ofertowe

ZO-43-18 niszczenie nośników danych oraz pieczątek

Przedmiotem zamówienia jest niszczenia nośników danych oraz pieczątek

Ofertę proszę składać w formie pisemnej w Kancelarii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Lucyna.Jeran@ue.poznan.pl,  Monika.Krys@ue.poznan.pl,  Iwona.Pospieszna-Filakiewicz@ue.poznan.pl w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku, do godziny 10:00.