Zapytania ofertowe

ZO-45-18 Usługi gastronomiczne w związku z organizacją przerwy obiadowej dla studentów Programu MBA Poznań-Atlanta

Odpowiedzi na pytania
Ofertę należy złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/45/18 nie później niż do 5 października 2018 r. godz 10:00.