Zapytania ofertowe

ZO-47-17 przedłużenie licencji

Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia posiadanej przez UEP licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud for All Apps ML w wersji edukacyjnej na kolejny rok

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 07.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup przedłużenia licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud”