Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-47-18 OUsługa organizacji konferencji naukowej w dniach 9-10 października 2019 r. w Poznaniu

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji naukowej w dniach 9-10 października 2019 r. w Poznaniu
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/47/18
Oferty należy składać na wskazany adres poczty elektroniczne , nie później niż do 13 grudnia 2018 r. godz. 10:00