Zapytania ofertowe

ZO-52-17 zakup blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej

Przedmiotem zamówienia jest zakup blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: sebastian.halaburda@ue.poznan.pl oraz dz@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 14.17.07.2017 r. do godz. 15:14:00 z dopiskiem na kopercie – „ DZ - Oferta – ELZ i ELD”