Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-54-17 zakup sprzętu telekonferencyjnego

Wynik postepowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego sprzętu telekonferencyjnego

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 31.07.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – sprzęt telekonferencyjny - Alfa”.