Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-55-18 szkolenia z zakresu „Problem Based Learning” dla nauczycieli akademickich UEP

Wynik postępowania

Zaproszenie z dnia 23/11/2018 dotyczące składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Problem Based Learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze POWR.03.04.00-00-D013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Ofertę należy złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.furmanczyk@ue.poznan.pl      z dopiskiem ZO/55/18 nie później niż do 03 grudnia 2018 r. godz 08:00.