Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-58-18 Usługi utrzymania ruchu urządzeń telekomunikacyjnych oraz wewnętrznej sieci telefonicznej


Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres: Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
w Kancelarii Zamawiającego (budynek B parter pok. 016) z dopiskiem ZO/58/18 nie później niż do 10 grudnia 2018 r. godz 09:00.