Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-59-17 „Sukcesywne usługi w zakresie tłumaczeń niespecjalistycznych pisemnych tekstów i dokumentów z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

Wynik


Sukcesywne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych niespecjalistycznych tekstów i dokumentów z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godziny 13.00 drogą elektroniczną na adres: elzbieta.szwejk@ue.poznan.pl . Decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego