Zapytania ofertowe

ZO-63-17 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej pawilonu administracyjnego wraz z pracami powiązanymi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji energetycznej pawilonu administracyjnego wraz z pracami powiązanymi, znajdującego się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu

 

Oferty należy składać w Dziale Technicznym UEP (budynek A przy al. Niepodległości 10, pokój 0040 (przyziemie) do dnia 25.08.2017 godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2017 o godz. 9 w tym samym pokoju

Pliki do pobrania