Zapytania ofertowe

ZO-65-17 zakup dwóch licencji oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch najnowszych licencji oprogramowania Adobe InDesign dla Windows, w wersji polskiej, edukacyjnej, na jeden rok

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 14.09.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup dwóch licencji oprogramowania Adobe InDesign”