Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-68-17 licencje oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup najnowszych licencji oprogramowania Adobe Acrobat Pro w wersji pudełkowej, komercyjnej, polskiej oraz dziesięciu licencji oprogramowania WinRAR w wersji edukacyjnej. Wersje dla Windows

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 25.09.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup oprogramowania Adobe Acrobat Pro i WinRAR”.