Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-75-17 kserokopiarka Canon IR 1435i

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest jest zakup, dostawa i instalacja kserokopiarki Canon IR 1435i

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 20.10.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – kserokopiarka Canon IR 1435i”.