Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-76-17 zakup sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego sprzętu laboratoryjnego

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: d.wieczorek@ue.poznan.pl lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) z dopiskiem Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej – POLTAI do dnia 13.11.2017 r. do godz. 10:00