Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-77-17 zakup klawiatur multimedialnych

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą klawiatur multimedialnych

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres
w p. 121A do dnia 22.11.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie –
„DSA – Oferta na klawiatury multimedialne”.