Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-83-17 Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 382 elektronicznych kart przedpłaconych o łącznej wartości 33 010,00 zł. przeznaczonych dla dzieci pracowników UEP

Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Socjalnej, bud. A. pok. 130,131 lub przesłać drogą elektroniczną na adres socjalny@ue.poznan.pl w terminie do dnia 30.11.2017 roku.