Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-85-17 Zakup licencji Visual Studio Professional 2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania Visual Studio Professional 2017

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: przemyslaw.grzeszczak@ue.poznan.p, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Centrum Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań - w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016 do dnia 11.12.2017 r. do godz. 9:00 z dopiskiem na kopercie – „CI – oferta na zakup licencji oprogramowania Visual Studio Professional 2017”