Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Sukcesywne świadczenie usług bezpiecznego niszczenia papierowych, cyfrowych, optycznych i magnetycznych nośników danych oraz pieczątek

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług bezpiecznego niszczenia papierowych, cyfrowych, optycznych i magnetycznych nośników danych oraz pieczątek dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.