Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Usługi telefonii stacjonarnej

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie  usług  telefonii stacjonarnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku1.         Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie z dopiskiem: 

„Świadczenie  usług  telefonii  stacjonarnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku”,

2.         Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres: Kancelaria,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań w Kancelarii Zamawiającego (budynek B parter pok. 016).