Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Zakup i dostawa gilotyny oraz trzech niszczarek

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gilotyny oraz trzech niszczarek

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Pawilon p. 7 (Centrum Informatyki) do dnia 07.11.2018 r. do godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie – „CI – Oferta – Gilotyna i trzy niszczarki”.