Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Zakup licencji oprogramowania Adobe

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania Adobe

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Centrum Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Pawilon p. 8, do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „CI – oferta na zakup licencji oprogramowania Adobe”.