Wykaz dokumentów:

  • Porozumienie podpisane w dniu 22.01.1993 r. pomiędzy GUS a Akademią Ekonomiczną w Poznaniu dotyczące współpracy
  • Porozumienie podpisane 16.03.1995 r. pomiędzy GUS a Akademią Ekonomiczną w Poznaniu w zakresie statystyki regionalnej
  • List Intencyjny podpisany w dniu 10.09.2010 r. pomiędzy GUS a UEP oraz US Poznań dotyczącego współpracy w zakresie rozwoju metodologii związanej z zadaniami specjalizacyjnymi Urzędu Statystycznego w Poznaniu, wdrażania zastosowań nowoczesnych metod i technik statystycznych, działań edukacyjnych oraz wspierania systemu statystyki publicznej potencjałem naukowym reprezentowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Porozumienie podpisane w dniu 15.04.2011 r. o współpracy GUS, UEP, US Poznań, PTS w zakresie organizacji Kongresu Statystyki Polskiej
  • Porozumienie podpisane w dniu 20.12.2017 r. o współpracy GUS, UEP w zakresie organizacji Olimpiady Statystycznej - edycja 2017/2018
  • Porozumienie w zakresie organizacji "UNECE/Eurostat Expert Meeting on Statistical Data Confidentiality" podpisane 09.08.2021 r. pomiędzy UEP, GUS i US Poznań