Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:
wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni Wirtualnej Rzeczywistości, Internetu Rzeczy oraz Internetu Nowej Generacji”
Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62
Oferty proszę składać do dnia 24 kwietnia 2015 godz. 10:00. al. Niepodległości 10 pawilon pok. 3 ,