Uczymy już od 35 003 dni
Aktualności

Zaproszenie do składanie ofert na opracowanie raportu (ZO/008/21)

Związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) projektu o numerze  POWR.03.05.00-00-Z054/18 pn. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.5. „Kompleksowe programy szkół wyższych”, UEP zaprasza do składania ofert na opracowanie raportu nt. analiza sieciowa powiązań UEP z pracodawcami, w szczególności stworzenie mapy powiązań pracodawców i UEP oraz ocenę skuteczności współpracy.

Szczegóły postępowania znajdują się w Bazie Konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44351