STRATEGICZNY WYMIAR DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Autor: CYFERT SZ., KRZAKIEWICZ K. (RED.)
ISBN:  978-83-66199-46-0
Książka dostępna w wersji elektronicznejSYSTEM WYNAGRODZEŃ. UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Autor: ANDRAŁOJĆ M.

ISBN: 978-83-7417-470-1

Książka dostępna w Księgarni
SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ZNORMALIZOWANYM ŚWIECIE
Autor: ŁAŃCUCKI J. (RED.)
ISBN: 978-83-7417-999-7

Książka dostępna w KsięgarniWPŁYW WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW NA SUKCES
PROJAKOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI
Autor: ZAPŁATA S.
ISBN: 978-83-66199-40-8
Książka dostępna w wersji elektronicznejWPROWADZENIE DO NAUK O ORGANIZACJI

Autor: CYFERT SZ., KRZAKIEWICZ K.

ISBN: 978-83-7417-941-6

Książka dostępna w Księgarni
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE. MODELE I DETERMINANTY
ZACHOWAŃ POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Autor: OLEJNIK I.

ISBN: 978-83-7417-902-7

Książka dostępna w KsięgarniZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Autor: ROGOZIŃSKI K. i zespół

ISBN: 978-83-7417-943-0

Książka dostępna w Księgarni
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZYKŁADACH
Autor: SKOWRON-MIELNIK B., WOJTKOWIAK G. (RED.)
ISBN: 978-83-66199-24-8

Książka dostępna w Księgarni
ZMIENNOŚĆ ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM

Autor: BANASZYK P.

ISBN: 978-83-7417-596-8

Książka dostępna w Księgarni