Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 zł.