Wysokość zasiłków statutowych NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka: 500 zł


Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku: 300 zł


Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny: 150 zł