Projekt pt. "Szkolenia i doradztwo dla proekologicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!


Projekt nr UDA-POKL-02.01.01-00-006/13www.efs.gov.pl