Uczymy już od 34 578 dni
Aktualności

3 edycja projektu - szkolenia

Szkolenia w ramach 3 edycji projektu (ostatniej) odbędą się na przełomie marca i kwietnia (szczegółowy harmonogram wkrótce). W związku z dużym zainteresowaniem, w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, prosimy o jak najszybsze składanie dokumentów zgłoszeniowych do Biura Projektu.

Przeprowadzone zostaną następujące szkolenia - proszę o wskazanie w zgłoszeniu preferowanego tematu szkolenia.

1. System zarządzania jakością i środowiskiem - nowe wymagania
2. Weryfikator systemu EMAS - w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska (egzamin)
3. Gospodarka odpadami, ściekami i emisjami w przedsiębiorstwie
4. Audyt i sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie