Uczymy już od 34 578 dni
Zielone światło

Grupa docelowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupę docelową projektu stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt obejmie zasięgiem łacznie 120 przedsiębiorstw delegujących po 1-3 pracowników (1 w przypadku osób samozatrudnionych). 

 

Wymagania formalne dla uczestników projektu:

- prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce,

- przynależność do sektora  mikro, małych, średnich przedsiębiorstw,

- delegowanie 1-3 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

- działalność zagrażająca środowisku,

- spełnianie warunków umożliwiających otrzymanie pomoc de minimis (przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu, nie przekroczono dopuszczalnej wysokości pomocy).


Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedsiębiorstwa ze znacznym wpływem na środowisko.

W naszym projekcie dbamy o równość szans kobiet i mężczyzn. Dlatego do uczestnictwa w projekcie oraz w szkoleniach zapraszamy zarówno pracowników jak i pracownice MMŚP.