Projekt pt. Szkolenia i doradztwo dla proekoloficznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nr UDA-POKL-02.01.01-00-006/13W celu przedstawienia wyników została opracowana publikacja pt. "Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich". W monografii wskazano narzędzia, które mogą zostać wykorzystane przez mikro, małe i średnie organizacje w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. 


Monografia składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza (rozdziały 1-4) zawiera praktyczne informacje i rozwiązania w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska w mikro, małych i średnich organizacjach. Druga część (rozdziały 5-7) dotyczy wykorzystania systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania środowiskiem (w tym: ISO 14001 oraz EMAS). Trzecia część (rozdziały 8-9) została poświęcona opisowi wyników projektu (w tym wyników analiz i doradztwa, które zostały przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw biorących udział w projekcie). 


Publikację można pobrać poniżej.