Sposób ubiegania się o miejsce w domach studenckich reguluje Komunikat nr 23/2022 Rektora UEP w sprawie sposobu ubiegania się przez kandydatów na pierwszy rok studiów oraz kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023