Sposób ubiegania się o miejsce w domach studenckich reguluje komunikat nr 35/2021 Rektora UEP w sprawie sposobu ubiegania się przez kandydatów na pierwszy rok studiów oraz Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022