Uczymy już od 34 549 dni
AZS Akademicki Związek Sportowy

Sekcje studenckie KU AZS (brak trenera z SWFiS)