Na naszej Uczelni działa 5 Wydziałów, z czego na każdym z nich funkcjonuje kilka kierunków, a w ramach nich specjalności. Brzmi skomplikowanie? My spróbujemy Wam to przybliżyć!

 

Rozpoczynając studia na naszej Uczelni musicie zdecydować się na dany wydział i kierunek. Warto podkreślić, że np.  Finanse i Rachunkowość realizowane są na Wydziałach Ekonomii i Zarządzania, jednak od zeszłego roku na Wydziale Zarządzania kierunek ten przyjął nazwę Finanse i Rachunkowość Biznesu. Różnią się od siebie programem studiów, inne przedmioty, a także specjalności realizowane są na każdym z Wydziałów. Dlatego kluczowe przy podejmowaniu decyzji jest zapoznanie się z programami studiów dostępnymi na stronie internetowej Uczelni oraz e-sylabusem w którym są umieszczone wszystkie przedmioty - www.e-sylabus.ue.poznan.pl

 

Specjalności wybierane są dopiero na I roku studiów (po pierwszym semestrze), ale zajęcia z danej specjalności zaczynają się dopiero na II roku. Przy wyborze warto skorzystać z pomocy obecnych studentów i zapytać się o to jak wyglądają studia na danym kierunku i specjalności.

By uniknąć problemów i często niemożliwych do wykonania z powodów formalnych przeniesień i zmian kierunków lub specjalności zachęcamy do wnikliwej analizy ofert każdego z Wydziałów i podejmowanie pewnych decyzji podczas rekrutacji!

 

Poniżej przedstawiamy strukturę naszej Uczelni z uwzględnieniem wydziałów, kierunków i specjalności.