Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zajmuje się reprezentowaniem studentów, dbaniem o ich potrzeby, obroną praw studenckich na Uczelni oraz zachęcaniem studentów do szeroko pojętej aktywności poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń.


Zarząd PSUEP w kadencji 2019/2020
Przewodniczący: Marcin Pioch
Wiceprzewodnicząca: Alicja Jastrzębska
Wiceprzewodniczący: Kacper Krotecki

Strona internetowa PS UEP: www.psuep.org