Jako pierwszy Klub Uczelniany AZS w Polsce,  z racji ciągłego rozwoju oraz coraz większej eksploatacji Logo KU AZS UEP, postanowiliśmy wprowadzić System Identyfikacji Wizualnej oraz zaprojektować podstawową Księgę Znaku. System Identyfikacji Wizualnej (SIW) to zbiór reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, kolorystyce i typografii. Określa on dopuszczalne sposoby wykorzystywania naszego Logo przez wszystkie podmioty wewnętrzne oraz instytucje współpracujące. Konsekwentne stosowanie zasad zawartych w Systemie Identyfikacji Wizualnej przyczynia się do rozpowszechniania spójnego, wyrazistego i rozpoznawalnego wizerunku naszej organizacji. W Księdze Znaku Klubu Uczelnianego AZS przedstawiono między innymi Logo Klubu Uczelnianego oraz jego konstrukcje, zaprezentowano także wersje monochromatyczną oraz achromatyczną zarówno w wersji pozytywnej i negatywnej. Oprócz prezentacji wariatów naszego loga w różnych jego wersjach, przedstawiono w księdze kolorystykę, podając numeryczne wartości dla druku oraz Internetu, korzystając z modeli kolorów CMYK, Pantone oraz RGB. Określono również wielkość pustej przestrzeni wokół znaku, czyli inaczej pole ochronne dla jego lepszego wyeksponowania. Zaprezentowano również elementy typograficzne, czyli rodzaje czcionek, które powinny być stosowane w pierścieniu godła, w drukach oficjalnych, wszelkiego rodzaju publikacjach internetowych a także materiałach promocyjnych. W dalszej części Księgi zilustrowano również przykłady materiałów firmowych takich jak: wizytówki, papier listowy, koperty, teczki, przypinki oraz stopka e-mail. Oprócz Księgi Znaku oferujemy do pobrania  również oficjalne LOGO KU AZS UEP w formatach JPG. , PNG, CDR  a także PDF [CMYK] i [RGB].


SIW Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ma za zadanie uporządkować zasady stosowania oficjalnego logo KU AZS UEP, używanych podczas projektowania wszelkich materiałów promocyjnych oraz publikacji nim opatrzonych.