Formularz zapisówNiezbędnym warunkiem uczestnictwa w biegu lub w marszu jest wniesienie opłaty w wysokości 25 zł z tytułu uczestnictwa oraz wypełnienie formularza. Opłaty dokonuje się on-line w momencie rejestracji.


Lista startowa będzie uaktualniana na bieżąco.

Limit osób uczestniczących w biegu wynosi 500 osób.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

piatka@ue.poznan.pl