Sekretariat:


mgr Marta Zalińska


marta.zalinska@ue.poznan.pl


tel./fax: 61-825-06-01


Godziny pracy sekretariatu:


- w czasie roku akademickiego: 

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30,


- w okresie wakacyjnym (dla studentów): 

od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00.


Bardzo Ważne!


Szanowni Studenci,

sekretariat SWFiS zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami związanymi z zajęciami z wychowania fizycznego. W sprawach studenckich (m.in. zaświadczenia o byciu studentem, wykazy ocen z wszystkich przedmiotów, zmiana nazwiska, przedłużenie ważności legitymacji, opłaty za studia itp.) należy kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta odpowiednim dla kierunku, na którym Państwo studiują.