mgr Bogdan Sękowski


bogdan.sekowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01

Dyżur w czasie sesji letniej 2019/20:

środa - godz. 10:00 - 11:00, on - line na Microsoft Teams