mgr Bogdan Sękowski

bogdan.sekowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01

Dyżury w okresie wakacyjnym:

czerwiec:

poniedziałek 10.06 - godz.10.30-11.30

środa 19.06 - godz.10.00-11.00

wtorek 25.06 - godz.10.00-11.00

lipiec i sierpień:

piątek 5.07 - 10.00-11.00

wrzesień:

poniedziałek 16.09 - godz.10.00-11.00

piątek 27.09 - godz. 10.00-11.00