Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu

mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. (do sekretariatu): 61-825-06-01 

Dyżur w semestrze letnim 2020/2021:

Tylko kontakt mailowy