Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu

mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. (do sekretariatu): 61-825-06-01 

Dyżur w okresie wakacyjnym:

czwartek 30.06.2022r., godz. 10:00 - 11:00
wtorek 2.08.2022r., godz. 10:00 - 11:00 
czwartek 1.09.2022r., godz. 10:00 - 11:00 
czwartek 8.09.2022r., godz. 10:00 - 11:00 
czwartek 15.09.2022r., godz. 10:00 - 11:00 
czwartek 22.09.2022r., godz. 10:00 - 11:00
wtorek 27.09.2022r., godz. 10:00 - 11:00