Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu

mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. 61-825-06-01

Dyżury w okresie wakacyjnym:
czerwiec:
poniedziałek 10.06 - godz.10.30-11.30
środa 12.06 - godz.12.00-13.00
poniedziałek 17.06 - godz.10.30-11.30
środa 19.06 - godz. 12.00-13.00
poniedziałek 24.06 - godz.10.30-11.30
lipiec i sierpień:
poniedziałek 12.08 - godz.10.00-11.00
poniedziałek 26.08 - godz.10.00-11.00
wrzesień:
poniedziałek 16.09 - godz.10.00-11.00
środa 18.09 - godz.10.00-11.00
poniedziałek 23.09 - godz.10.00-11.00
środa 25.09 - godz. 10.00-11.00