Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu

mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. 61-825-06-01

Dyżury w semestrze letnim 2018/19:
wtorek godz. 11.30-12.30