mariusz.siebert@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020:
wtorek 8.10 godz. 11.00-12.00
poniedziałek godz. 11:00-12:00