mariusz.siebert@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01

Dyżury w okresie wakacyjnym:

czerwiec:

poniedziałek 10.06 - godz.11.00-12.00

środa 12.06 - godz.11.00-12.00

poniedziałek 17.06 - godz.11.00-12.00

wtorek 18.06 - godz.10.00-11.00

lipiec i sierpień:

poniedziałek 1.07 - godz. 11.00-12.00

wrzesień:

W związku z koniecznością wyjazdu poza Poznań, mgr Mariusz Siebert nie przewiduje dyżurów w czasie sesji poprawkowej. W sprawach pilnych należy kontaktować się z kierownikiem SWFiS, mgrem Sławomirem Szymanowskim.