Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżur w semestrze letnim 2019/2020:

czwartek - godz. 15:00 - 16:00