Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżury w semestrze letnim 2018/19:
poniedziałek godz.10.00-11.00