Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel. (do sekretariatu): 61-825-06-01 


Dyżur w semestrze letnim 2020/2021:

Tylko kontakt mailowy