Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel. (do sekretariatu): 61-825-06-01 


Dyżur w okresie wakacyjnym:

czwartek 30.06.2022r., godz. 12:30 - 13:30
czwartek 28.07.2022r., godz. 12:30 - 13:30 
czwartek 11.08.2022r., godz. 12:30 - 13:30  
czwartek 15.09.2022r., godz. 12:30 - 13:30  
czwartek 22.09.2022r., godz. 12:30 - 13:30
czwartek 29.09.2022r., godz. 12:30 - 13:30