Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel. (do sekretariatu): 61-825-06-01 


Dyżur w semestrze zimowym 2021/2022:

środa, godz. 11:30 - 12:30