Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżury w okresie wakacyjnym:
czerwiec:
poniedziałek 10.06 - godz.10.00-11.00
czwartek 13.06 - godz.10.00-11.00
poniedziałek 17.06 - godz.10.00-11.00
poniedziałek 24.06 - godz.10.00-11.00
lipiec i sierpień:
czwartek 8.08 - godz.10.00-11.00
wrzesień:
poniedziałek 16.09 - godz.10.00-11.00
środa 18.09 - godz.9.00-10.00
poniedziałek 23.09 - godz.10.00-11.00
czwartek 26.09 - godz. 10.00-11.00