Osoby posiadające zwolnienie lekarskie (L4), zapisują się na zajęcia w systemie elektronicznym i w ciągu  2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, przekazują trenerowi informację o zwolnieniu lekarskim (w trzecim tygodniu rok akademickiego studenci, którzy się nie zgłosili się na zajęcia są wykreśleni z listy).