Zespół badaczy w składzie: dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP, dr Krzysztof Gołata, prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (koordynator), dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, dr Olena Shelest-Szumilas, dr Anna Waligóra, dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP podjął się opracowania metodologii do cyklicznego badania w zakresie ekonomicznego przygotowania młodego pokolenia do rewolucji technologicznych. Opracowano narzędzia pozwalające na proces symulacji wyzwań, wobec których stanie młode pokolenie, dokonując wyboru ścieżki kariery. W czerwcu 2021 r. przeprowadzono badania, w których wzięli udział uczniowie drugich klas liceów, techników oraz szkół branżowych.

Zadania badały kompetencje, które w wyniku wcześniejszych analiz uznano za szczególnie ważne dla kompetencji przyszłości: kompetencja alfabetyzacji matematycznej (umożliwiająca określenie kompetencji analitycznych), kompetencje etyczne i obywatelskie, komunikowanie, kreatywność, praca zespołowa, samoorganizacja pracy i planowanie działań, tworzenie treści cyfrowych i zdolność do szukania informacji z wykorzystaniem IT, uczenie się nowych zagadnień. Dotyczą one nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy.
Wykonane zadania wskazały na deficyty kompetencyjne wśród uczniów, które są znaczne przede wszystkim wśród uczniów szkół branżowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: https://youtu.be/XAo7JqUdSRs

Stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.