Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. W konkursach OPUS i PRELUDIUM trzy projekty badawcze z UEP otrzymały środki finansowe na łączną kwotę 450 080 zł.

 

Konkurs OPUS 13:

  • „Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego”, dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP, z Katedry Ekonometrii,
  • „Optymalny poziom i struktura wydatków publicznych w teorii endogenicznego wzrostu gospodarki otwartej”, dr hab. Michał Konopczyński z Katedry Ekonomii Matematycznej.

Konkurs PRELUDIUM 13:

  • „Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych w Polsce”, mgr Amadeusz Miązek.

OPUS i PRELUDIUM to najstarsze propozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki, które od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród naukowców. W trzynastej edycji konkursów naukowcom przyznano  428 194 450 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3011 wniosków. Konkurs PRELUDIUM adresowany był do osób stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. W konkursie OPUS nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy.