Osiągnięcia naukowe pracowników UEP

Dr hab. Adam Zaremba otrzymał stypendium dla wybitnego młodego naukowca


Po raz trzynasty Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W gronie 181 laureatów znalazł się pracownik naukowy UEP Pan dr hab. Adam Zaremba z Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Wydziale Zarządzania. Laureaci będą otrzymywać miesięcznie stypendium wysokości 5 390 zł przez okres do 3 lat.

Pan dr hab Adam Zaremba  jest autorem licznych publikacji międzynarodowych, kierownikiem trzech projektów badawczych NCN.
Lista stypendystów dostępna na stronie Ministerstwa