Dr Magdalena Śliwińska z Katedry Europeistyki, jako kolejny wnioskodawca z naszej Uczelni została laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2.

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na wyjazd badawczy do głównych organizacji ruchu Fair Trade w celu przeprowadzenia badań jakościowych na temat barier rozwoju inicjatywy Fair Trade i osiągania jej podstawowych celów oraz możliwości ich likwidacji.


W konkursie MINIATURA 2 finansowane mogą być wyłącznie działania naukowe typu: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze lub wyjazdy konsultacyjne. Na dofinansowanie badań można uzyskać kwotę od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Listy laureatów konkursu MINIATURA 2 są publikowane na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2