Dr Radosław Trojanek z Katedry Mikroekonomii, jako pierwszy wnioskodawca z naszej Uczelni został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2.

Dr Radosław Trojanek złożył wniosek pt. Indeks cen mieszkań w Polsce w celu realizacji stażu naukowego w zagranicznej jednostce, na który otrzymał grant w wysokości 49 358zł.

W konkursie MINIATURA 2 finansowane mogą być wyłącznie działania naukowe typu: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy konferencyjne, wyjazdy badawcze lub wyjazdy konsultacyjne. Na dofinansowanie badań można uzyskać kwotę od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Listy laureatów konkursu MINIATURA 2 są publikowane na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2