Zespół pod kierownictwem dr hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. nadzw. UEP z Katedry Technologii Informacyjnych (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej) rozpoczął realizację nowego projektu "Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej". Beneficjentem głównym projektu jest firma energetyczna ENEA Operator, która zaprosiła do realizacji projektu Politechnikę Poznańską i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  

Badania mają na celu budowę elastycznego, innowacyjnego systemu wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń operatorów elektryków. Użytkownicy systemu będą mieli do dyspozycji interaktywne wirtualne scenariusze szkoleniowe dla wybranych Głównych Punktów Zasilających i stacji Średniego Napięcia firmy ENEA Operator. W wirtualnej rzeczywistości odwzorowany zostanie również ośrodek szkoleniowy ENEI Operator w Łagowie, gdzie znajduje się poligon do nauki technologii prac pod napięciem.

Łączny budżet projektu wynosi 6,4 mln zł, w tym 3 mln zł dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego "Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów" wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Prace projektowo-wdrożeniowe trwają od 1 kwietnia 2019 do końca grudnia 2021 roku.